เด็ก

ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆของเด็ก

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ภาพวาดศิลปะแบบพอเพียง

สำหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นสามารถที่ตะทำได้กันทุกคน เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่ให้ความอิสระทางด้านความคิดและจินตนาการ ซึ่งคนไหนที่มีไอเดียในการออกแบบดีๆและแหวกแนวก็จะได้ผลงานศิลปะที่สวยงามและชวนให้ผู้คนหันมาสนใจได้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราได้วาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาก็จะทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมา เพราะในการวาดรูปแต่ละอย่างนั้นเราจะต้องทำการศึกษาเรื่องราวและความหมายของภาพที่เราจะวาด ซึ่งเมื่อเราวาดเสร็จและนำไปแสดงนั้นผู้ชมจะได้รับความหมายของภาพอย่างไร ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งวันนี้เรามีภาพวาดที่มีความหมายต่อคนไทยอย่างมาก อีกทั้งยังสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ภาพวาดนี้คือ ภาพเศรษฐกิจแบบพอเพียง นั่นเองครับ

สำหรับภาพวาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้แรงบันดาลใจมากจาก พ่อหลวงของเรา ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายสอนให้คนไทยอย่าอยู่แบบยากลำบากแต่ให้อยู่แบบพอเพียงและเพียงตัว จึงทำให้มีการจัดประกวดการแข่งขัววาดภาพรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปและเยาวชนอย่างมาก ซึ่งแนวคิดในการวาดภาพนั้นก็จะให้ใช้แนวคิดที่อิสระโดยจะให้สื่อความหมายของภาพออกมาให้เหมือนกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาที่ในหลวงทรงให้เรานำมาดำเนินชีวิต ซึ่งจากหัวข้อที่ได้มีการวาดภาพเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทำให้ได้ภาพต่างๆที่มีความสวยงามและหลากหลายในการวาดภาพ ซึ่งภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาแบบผสมผสานมีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพอที่จะดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขได้โดยไม่ต้องไปดิ้นรนหาซื้อในตลาดทุกวัน อีกทั้งผักที่ได้ก็ปลอดสารพิษอีกด้วย เรียกได้ว่าการประยุกต์ระหว่างศิลปะกับการดำเนินชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยเพียงแต่เราจะใช้มันในรูปแบบใดนั่นเอง เรียกได้ว่าเมื่อเราให้ประชาชนและเด็กๆน้องหนูได้วาดภาพเศรษฐกิจพอเพียงก็จะได้ภาพที่มีความสวยงามนั่นหมายถึงว่าคนเหล่านั้นรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสื่อสารออกมาเป็นรูปภาพได้นั่นเองครับ

ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก  Ch Sornnarin

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.