เด็ก

ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆของเด็ก

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

งานศิลปะภาพปะติด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นมีรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าศิลปินนักออกแบบจะมีจินตนาการและไอเดียในรูปแบบใด ซึ่งได้มีศิลปินหลายๆคนได้คิดและออกแบบงานศิลปะที่มีไอเดียที่แปลกใหม่ขึ้นมาหลายชิ้นเหมือนกัน ซึ่งบางชิ้นก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปิน แต่บางผลงานที่นักออกแบบได้สร้างขึ้นมากลับถูกเมินเฉยจากผู้ชม แต่ถึงอย่างไรงานศิลปะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นการใช้จินตนาการมากกว่า ถึงแม้ว่ามันจะทำรายได้ให้กับเราได้หรือไม่ได้ก็ตาม  วันนี้เรามีผลงานศิลปะที่มีการประยุกต์สิ่งต่างๆที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปภาพต่างๆจากเศษกระดาษ ศิลปะแบบนี้เรียกว่า ศิลปะภาพปะติด

สำหรับภาพปะติดนั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากไอเดียที่แหวกแนวทางด้านศิลปะที่ศิลปินรุ่นใหม่ได้คิดค้นขึ้นคือเป็นการนำกระดาษที่มีลวดลายและสีสันต์ต่างๆมาประกอบกันลงบนพื้นรองและเกิดเป็นรูปภาพต่างๆออกมาตามต้องการ สำหรับภาพปะติดมีมีงานสื่อประสม 2 มิติ  ซึ่งในการออกแบบงานภาพปะติดนี้อาจจะมีการแต่งเติมสีสันต์หรือระบายสีลงบนภาพเพิ่มเติมได้ ภาพปะติดในระยะหลังเริ่มใช้วัสดุที่มีความหนามากขึ้นและหลากหลายชนิดมากขึ้น แต่ยังคงปะติดอยู่บนแผ่นพื้นระนาบเหมือนเดิม สำหรับ ภาพปะติด มีการเริ่มใช้ครั้งตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 18 โดยมีนักบวชคนหนึ่งได้ใช้งานปะติดตกแต่งในหนังสือสวดมนต์ การ์ดอวยพรต่างๆ จึงทำให้มีคนอื่นๆได้มีการนำรูปแบบนี้ไปลองทำบ้างจึงเกิดการนิยมออกไปอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบต่างๆ มากมาย กระดาษ และหนังสือพิมพ์ ผ้า ลูกปัด เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามในบ้านเรายังเป็นอะไรที่ยังใหม่อยู่ ทำให้ไม่ค่อยได้รับความสนในซักเท่าไรนั่นเอง  (งานศิลปะ)

ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก thaigoodview.com

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.