เด็ก

ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆของเด็ก

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ศิลปะกับการพัฒนาสมองของเด็ก

สมองของมนุษย์นั้นย่อมต้องการการเรียนรู้ในรอบด้าน ซึ่งการเรียนรู้ในด้านศิลปะจะเป็นผลดีต่อการสร้างเซลล์ต่างๆภายในสมองให้มีความคล่องตัวและทำงานได้รวดเร็วขึ้น เราจะสังเกตได้จากเด็กๆที่ได้เรียนการวาดรูปหรือว่าศิลปะตั้งแต่เด็กจะมีพัฒนาการที่สูงกว่าเด็กธรรมดาที่ไม่ได้เรียนศิลปะ ซึ่งแน่นอนครับว่าศิลปะสามารถที่จะฝึกให้เด็กได้คิดและใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พิสูจน์แล้วครับว่ากิจกรรมทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดก็ตามล้วนแต่สร้างพัฒนาการทางด้านสมองไม่ว่าจะเป็นสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางและสมองน้อยล้วนมีการเชื่อมโยงกันในการเรียนรู้ให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น

การให้เด็กมีความเคยชินกับศิลปะตั้งแต่เด็กจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เด็กที่วาดรูปเป็นแรกๆพวกเขาอาจจะเรียนรูปหรือเลียนแบบการวาดจากเราบ้าง แต่เมื่อเขาเริ่มวาดได้แบบคคล่องตัวแล้วเขาจะสามารถใช้ไอเดียและจินตนาการของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเด็กที่วาดรูปอยู่ประจำจะมีความคิดที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อเขาใช้ความคิดและจินตนาการอยู่บ่อยๆจะทำให้สมองส่วนต่างๆของเด็กมีการฝึกงานอยู่เรื่อยจะทำให้เด็กมีสมองที่พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้มากขึ้น ซึ่งการให้เด็กได้เรียนวาดรูปนั้นผู้ใหญ่อย่างเราอย่าไปหวังว่าเราจะต้องให้ลูกของเราเป็นจิตรกรนักออกแบบงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานมูลค่าราคาแพง เราอย่าได้ไปคิดแบบนั้น เพราะถ้าเราคิดแบบนั้นเหมือนเราไปกดดันให้เด็กไม่ได้ใช้จินตนาการของตัวเอง เพราะว่าเราป้อนข้อมูลและปลูกฝังเด็กในแต่ด้านเดียวๆนั้นเอง ซึ่งการให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปะในช่วงวัยเด็กนั้นเป็นการหากิจกรรมให้เขาได้ทำเพื่อฝึกฝนสมองและจินตนาการให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วเท่านั้นเอง  (งานศิลปะ)

ขอบคุณข้อมูลทีดีจาก myreadyweb.com

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.